Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Zmiana administratora danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju administratorem danych osobowych uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został Minister Infrastruktury i Rozwoju. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz załącznik nr 7 - deklaracja uczestnika.

Spotkanie dla mieszkańców Miasta Opola

28.03.2014r. o godz. 16:00 w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbędzie spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna dziennego oraz dla rodziców zainteresowanych taką formą opieki nad swoimi dziećmi w wieku żłobkowym.
Na spotkaniu przybliżone zostaną zasady i warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z pomocy Projektu "Powrót do zatrudnienia".

Spotkanie dla mieszkańców - Gmina Rudniki

Szanowni Państwo!

Gmina Rudniki 26.03.2014r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy zorganizuje spotkanie dla mieszkańców gminy zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna dziennego, oraz dla rodziców zainteresowanych taką formą opieki nad swoimi dziećmi w wieku żłobkowym.
Na spotkaniu przybliżone zostaną zasady i warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z pomocy Projektu "Powrót do zatrudnienia".

W imieniu Gminy serdecznie zapraszamy!

Zmiana miejsca szkolenia w Kluczborku

Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca szkolenia w Kluczborku. Dnia 25.02.2015r. szkolenie na Opiekuna dziennego rozpocznie się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w Kluczborku, ul. Byczyńska 7.
Za zamieszanie przepraszamy.

Rozdanie certyfikatów grupa XI

Rozdanie certyfikatów osobom z grupy XI, które zdały egzamin, zaliczyły praktyki oraz przeszły badania sanitarno-epidemiologiczne odbędzie się 17.02.2014r.:

w Opolu, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul. Oleskiej 127 II piętro, godzina 11.00

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1

 

images/zyczenia.jpg