Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

I nabór (do 20 czerwca) – lista osób

Uprzejmie informujemy, iż zakończono ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych w I naborze do projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”. Poniżej zamieszczone została lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista osób, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Powrót do zatrudnienia” , „osoba , której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych (…) będzie miała możliwość uzupełnienia braków i ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.”

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną przechodzą do II etapu rekrutacji, w którym badane będą predyspozycje i motywacja do prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3, dokonywane w oparciu o testy i rozmowę z psychologiem/doradcą zawodowym. O terminie spotkań z psychologiem/doradcą zawodowym Kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie oraz pisemnie w formie e-mail.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (I_nabor-oceny_pozytywne.doc)I nabór - oceny pozytywne2013-07-01 09:04
Pobierz plik (I_nabor-oceny_negatywne.doc)I nabór - oceny negatywne2013-07-01 09:03

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1