Powrót do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Kolejne edycje konkursów otwartych na opiekuna dziennego w Brzegu i Lewinie Brzeskim!

BRZEG - oferty można składać do 3 lipca do godz. 15:15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Brzeg. Szczegóły pod adresem: http://www.bip.brzeg.pl/?ogloszenia=1&eid=1111

LEWIN BRZESKI - oferty można składać do 3 lipca do godz. 12:00
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Szczegóły pod adresem:http://bip.lewin-brzeski.pl/5837/ogloszenie-ii-konkursu-ofert-na-opiekuna-dziennego.html

Gmina Chrząstowice po raz trzeci ogłosiła konkurs otwarty na opiekuna dziennego dzieci do lat 3!

Swoje oferty można składać do 2 lipca do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice.

Szczegóły poniżej:
http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=5432

Miasto Opole ogłosiło kolejny konkurs na opiekuna dziennego!

Oferty można składać przez 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegóły pod linkiem: http://www.bip.um.opole.pl/?zarzadzenia=1&eid=4482

Ogłoszono 3 kolejne konkursy otwarte na opiekuna dziennego!

Kluczbork - oferty można składać do 12 czerwca do godz. 15 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegóły pod linkiem poniżej
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/bip/index.php?srodek=pub_start_v3.php&j=ops-kluczbork&pub_dz=nabory&czy_ar=0&home=http%3A%2F%2Fwww.kluczbork.opsinfo.pl%2Fbip%2Findex.php

Strzelce Opolskie - oferty można składać do 16 czerwca do godz. 15 w sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Szczegóły pod linkiem poniżej
http://www.bip.gzoiw-strzelceopolskie.pl/bip/Dyrektor-Gminnego-Zarzadu-Oswiaty-i-Wychowania-w-Strzelcach-Opolskich-oglasza-otwarty-konkurs-ofert,341,25

Dobrzeń Wielki - oferty można składać do 23 czerwca 2014r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Szczegóły pod linkiem
http://bip.dobrzenwielki.pl/1436/otwarty-konkurs-ofert.html

Linki

 

Samorząd Województwa Opolskiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Opolskie Tutaj Zostaję

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Informacja

Dla poprawnego wyświetlania zawartości strony w przeglądarce Internet Explorer wymagana jest jej wersja IE9 lub wyższa.

 


 logotypy POKL-PDZ-WUP-UE kolor1